اصطلاحات اصولی - یکصد اصطلاح کاربردی
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب اصطلاحات اصولی، دربردارنده یکصد اصطلاح اصولی کاربردی و کلیدی در فهم اصول فقه می باشد. این کتاب در قطع جیبی و به شکل دیکشنری چاپ خواهد شد