هر چیز بگندد نمکش می زنند! وای به روزی که بگندد نمک...
82 بازدید
تاریخ ارائه : 6/22/2014 9:53:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

شاید برای کسی که امیدوارِ به نتیجه نیست، نوشتن مقدمه هم برایش بیهوده باشد. پس بدون مقدمه می نویسم. البته با یک اقرار و صد توبه، تا شاید کسی از نوشته های من؛ که گاهی تلخ و گاهی تلخ و گاهی تلخ تر هستند آزرده خاطر نشود.

پس؛ قبل از هر چیز باید بگویم که روی سخنم با شما نیست. قصد آزارکسی را هم ندارم. به دنبال سیاسی کاری ها و متهم ساختن این و آن هم نیستم. فقط گزارشی از آخرین وضعیت این سامان را می نویسم تا شاید ساعتی از مشغولیت های علمیِ مؤسسات، پژوهشگاه ها و حوزه علمیه قم را به خود مصروف نماید!

بهتر است گزارش خود به صورت سربسته و در قالب طرح چند سئوال بیان کنم تا با پاسخ اجمال گونه به هرکدام، به یک دسته بندی کلی از وضعیت اسف بار فرهنگی قم برسیم.

1)       آیا حضرات از وضعیت پارک ها و تفرجگاه های قم خبر دارند؟

2)       در خیابان صفائیه و اطراف حرم چه می گذرد؟

3)       میزان فساد در کوچه پس کوچه های شیخ آباد تا چه اندازه ای است؟

4)       وضعیت حجاب در شهرک پردیسان و سالاریه و غیره و غیره چگونه است؟

5)       آیا می دانید «چادر» که روزی پرفروش ترین جنس بازار قم بود، جایش را با چه لباسی عوض کرده است؟

6)       آیا سبک عروسی ها و جشن ها و رقص های خیابانی مورد پسند شماست؟

7)       لابُد از روندِ  رو به کاهش نمازگزاران و روزه داران شهر باخبرید!

8)       آیا تغییری در نمود دینی مردم شهر احساس نمی کنید؟ و...

وقتی با این سئوالها مواجه می شوم و به پاسخ های هر کدام می اندیشم، بازهم چند سئوال دیگر بر انبوه سئوالهایم افزوده می گردد.

اینکه وقتی حضور علامه طباطبایی(رحمةالله‏ علیه) در برابر یک دختر و پسر لااُبالی، آنهم در یک کشور غیر مسلمان، آنان را برآن داشت تا شرم پیشه کرده و به انجام کارهای شنیع خود در گوشه خیابان پایان دهند، پس چگونه ممکن است که خیابان های قم، محل آمد و رفت علماء و فضلا باشد و هر روز شاهد وقیح تر شدن چهره فرهنگی شهر باشیم؟!

یااینکه با حضور صدها موسسه علمی و فرهنگی و دهها حوزه علمیه برادران و خواهران و هزاران طلبه فرهیخته، چگونه است که چشم بر آسیب های فرهنگی این شهر بسته ایم و حتی دم هم نمی زنیم؟!

آیا مسئله بی حجابی هم به خیل عادت ها و روزمره گی هایمان پیوسته است؟

آیا کسی می تواند مصون ماندن خانواده های طلاب و متدینین قم را از موج بد حجابی  و بی حجابی تضمین کند؟

آیا وقت آن نرسیده است که بزرگان، باردیگر کمر همت بسته و مسئله بی حجابی و بی بندوباری را در این شهر ریشه کن کنند؟

أینَ علماء الدین؟

أینَ الشهداء؟

أینَ الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر؟

أینَ أینَ أینَ؟!!!