شناخت[1] خود
71 بازدید
تاریخ ارائه : 6/8/2013 8:21:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در مهارت گريم ، زيرساخت ، پيرايش ، استفاده از ابزارمناسب ، تركيب رنگ و آرايش ، از اصول مهم به حساب مي آيند كه گريمور در انجام كار خود ملزم به رعايت و بهره گيري مفيد از آنها مي باشد . انسان پويا هم درراستاي زيبا سازي كيفي شخصيت و روان خود مجبور به رعايت اين چارچوب است كه ابتدا شناخت زيرساخت روان "خود" و سپس پيرايش خود[2] و در ادامه ، كيفي سازي خُلق را با استفاده از ابزار و راههاي معرفتي و رنگ الهي[3]، انجام مي دهد.

خود ؛ تقسيمات متفاوتي دارد . شايع ترين تقسيمي كه  دانش پژوهان فن[4] ارائه داده اند ؛ زير بناي اين فصل است .

 • خود واقعي
 • خود نمايشي " ايده آل " [5]

تنش و نقطه اصطكاك بين اين دو نوع ، و دغدغه رفع آن ، پديدارنده برخي از آراء در علوم انساني است . كشف حقيقت بهزيستيِ برگرفته شده از فطرت[6] و ورود آن در چرخه زندگي از آرزوهاي ديرين بشر است كه البته دشواري انطباق[7] و همگِن كردن خودِ واقعي با خودِ نمايشي و گمشدن حقيقت آن[8] ، انسان را از جستجو بازداشته و زندگي پر فراز و نشيبي را برايش فرآهم آورده است .

مكانيزم دفاعي خود " مَن " :

براي تصرف يك قلعه  نظامي ، اولين عمليات ؛ شناسايي نگهبانان قلعه است . شما اگربخواهيد به خودتان نفوذ كنيد ، حتما با نگهبانان و فرماندهان خود آشنا شويد :

 1. دليل تراشي : رايج ترين شيوه خودآرامي .
 2. برون فكني : خطاي خود را به گردن ديگران انداختن .
 3. درون فكني : مطلوب پذيري .
 4. همانندسازي : مانند افراد مشهور و محبوب بودن .
 5. جبران كمبودها : تظاهر به خوشبختي ، پُزدادن ، تعريف از خود ، تمسخرديگران .
 6. انتقال ناراحتي از خود : خالي كردن عقده ها و ناراحتي ها بر سر ديگران .
 7. فرار از مشكلات : انكار واقعيت ، بي تفاوتي ، تظاهر به بيماري ،
 8. بهسازي : جبران مثبت ، تصميم به موفقيت ، شكست ناپذيري . [9]

اكنون با بيان اين مقدمه  ، سئوال اساسي اينكه :

آيا تا به امروز چند دقيقه از 24 ساعت زندگيتان را به دنبال يافتن خود كرده ايد ؟

چه راههايي را جهت شناخت خود پي گرفته ايد ؟

تاكنون براي كداميك از خود آزار ها ، راه حل پيدا كرده ايد ؟

افكاري همچون :

 • ·         احساسات دروني ام عذابم مي دهد !
 • ·         نگران نحوه معرفي خودم هستم !
 • ·         نگران نظر ديگران درباره خودم هستم !
 • ·         رفتار نمايشي من بايد ديگران را تحت تاثير قرار دهد !
 • ·         زود خودم را گم مي كنم !
 • ·         درانجام كارهايم  وسواس[10] پيدا كرده ام !
 • ·         چه چيزي واقعا براي من مهم است !
 • ·         به دنبال تحقق كداميك از اهدافم هستم !
 • ·         چه ميراثي از خودم باقي خواهم گذاشت !
 • ·         من كيستم ؟! من چكار مي كنم ؟! من به كجا مي روم ؟!

..............................................................................

[1] Cogntion : فرايندهاي انديشه انساني شامل ادراك ، استدلال و يادآوري

[2] اصلاح خود انگار

[3] صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ / بقره / 138

[4] علم پسيكولوژي

[5] خود واقعي ‹ آنچه هستي › و خود نمايشي و ايده آل ‹ آنچه دوست داري باشي › .

[6] فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ / روم /30 – ( فطرت همان بينش شهودي انسان است  )

[7] ( Adaptation ) – انطباق : به توانايي موجود زنده براي بقاء در محيط معيني اطلاق مي شود .

[8] قال علي عليه السلام : عَجِبتُ لِمَن يَنشِدُ ضَالّتَهُ و قَد أضَلَّ نَفسَهُ فلا يَطلُبُها  ( شگفتا از انسان كه به دنبال گمشده ناچيزش مي گردد اما خودش را گم كرده و حاضر نيست به دنبال آن بگردد / غرر الحكم / ص 460 / ح 18

[9] مباحثي در خود شناسي / مصطفي عليزاده / انتشارات هيرمند /  1385 / ص 50-60

[10] اوبسيون ( Ibsession )