گزارشی پیرامون کتاب بازگشت به اسلام
9 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب

کتاب بازگشت به اسلام نوشته منصورهاشمی خراسانی؛ مدعی دروغین در عرصه مهدویت است که در برخی شهرهای ایران اسلامی مشغول به تبلیغ و جذب هستند. اگر بخواهیم کتاب بازگشت به اسلام را در چند جمله مورد ارزیابی قرار دهیم گفته می شود:
1. مبنای علمی این کتاب متأثر از مبانی معتزله است. معتزله بر خلاف اهل حدیث که انبوه حدیث‌های اصیل و جعلی پیامبر و صحابه را مورد توجه خود قرار داده بودند، عقل و خرد را به تنهایی برای پیروی از اسلام راستین کافی می‌دانستند؛ و گاهی نظرات فلاسفه را با دین مخلوط می‌ساختند. تأکید معتزله بر روی عقل آنچنان جدی بود که بر خلاف بسیاری از فقها که حدیث را مطلق می‌دانستند آنان اعتقاد داشتند که در تعارض حدیث با عقل، عقل مقدم است.
2. بخشی از مطالب این کتاب در فضایی عنادآلود و بدبینانه نسبت به جامعه مسلمین نگارش یافته و نویسنده در صدد آن است تا آنان را در هر مذهب و آیینی منحرف تلقی کرده و راه خود را تنها راه نجات تلقی کند.
3. نویسنده کتاب با تکرار شبهات مطرح در سایر ادیان و فرَق انحرافی نسبت به تشیع، سعی بر آن دارد تا به مباحث خود وجهه علمی داده و از این رهگذر مطالبی را ارائه نماید. شبهاتی در خصوص ولایت فقیه، تقلید و ... که همواره از سوی منحرفین و مخالفین مطرح بوده و از جانب علمای شیعه پاسخ داده شده اند.
بنابر مطالب فوق؛ می توان این کتاب را یک کتاب التقاطی توصیف کرد که از ارزش علمی بی بهره است.